ดุกอุย

GUNTHER’S WALKING CATFISH
Clarias macrocephalus

ลักษณะทั่วไป เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด ลำตัวเรียวยาวด้านข้างแบน กระโหลกท้ายทอยป้านและโค้งมน เงี่ยงที่หูมีฟันเลื่อยด้านนอกและด้านใน ครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางแยกออกจากกัน ครีบหางมีปลายกลมมน สีลำตัวมีสีดำปนเหลือง ท้องสีเหลืองจาง มีอวัยวะพิเศษอยู่ในบริเวณช่องเหงือกมีทรวดทรงคล้ายต้นไม้เล็กๆช่วยในการหายใจ

ถิ่นอาศัย มีอยู่ทั่วไปในบริเวณลำคลอง หนองบึง ซึ่งมีพันธุ์ไม้น้ำปกคลุมและมีพื้นที่เป็นโคลนตม อาหาร สัตว์ ซากพืช และซากสัตว์ ขนาด ความยาวประมาณ 15 – 35 ซม. ประโยชน์ เป็นปลาเศรษฐกิจที่ใช้เป็นอาหาร เนื้ออ่อนนุ่มสีเหลือง ยกย่องกันว่ามีรสชาติอร่อยกว่าปลาดุกด้าน

 
หน้าหลัก

กลุ่มที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP