ตะเพียนขาว

ชื่ออื่น: ตะเพียน

COMMON SILVER BARB Puntius gonionotus

ลักษณะทั่วไป เป็นปลาน้ำจืดคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่ร็จักกันดีตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปลาตะเพียนมีลำตัวค่อนข้างป้อมแบนข้าง เกล็ดใหญ่ หัวเล็ก ปากเล็กอยู่หน้าสุดลักษณะแตกต่างจากปลาที่อยู่ในสกุลเดียวกัน คือ ตะเพียนขาวมีก้านครีบอ่อนของครีบก้นอยู่จำนวน 6 ก้านชนิดอื่นมี 5 ก้าน สีของลำตัวเป็นสีเขียวอมฟ้าด้านหลังสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีขาวเงิน ครีบก้นสีเหลืองปนส้ม ครีบอื่นๆสีซีดจาง เป็นปลาที่ปราดเปรียวว่ายน้ำเร็ว เมื่อตกใจจะกระโดดได้สูงมาก

ถิ่นอาศัย พบตามแหล่งน้ำไหล และน้ำนิ่งทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน อาหาร กินพืช เมล็ดตระกูลหญ้าโดยเฉพาะข้าว สาหร่าย ตะไคร่น้ำ ซากสัตว์ และพืชที่เน่าเปื่อย แพลงค์ตอน ไรน้ำ ขนาด มีความยาวประมาณ 8 – 36 ซม. ประโยชน์ เป็นปลาเศรษฐกิจที่กรมประมงส่งเสริมให้เลี้ยง เนื้อใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ปลาร้า ปลาเจ่า ปลารมควัน และใส่เกลือตากแห้ง

 
หน้าหลัก

กลุ่มที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP