ตะเพียนหางแดง

ชื่ออื่น: กระแหทอง กระแห เลียนไฟ ลำปำ
SCHWANENFELD’S TINFOIL BARB
Puntius schwanenfeldi

ลักษณะทั่วไป เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้าง หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาเล็ก ปากเล็กและอยู่ปลายสุด หนวดเล็กและสั้นมี 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ครีบหางใหญ่ ปลายเป็นแฉกลึก กระโดงหลังสูงและกว้างมีก้านครีบเดี่ยวที่แข็งและขอบหยักเป็นฟันเลื่อยอยู่อันหนึ่ง สีพื้นของลำตัวเป็นสีขาวเงินหรือสีเหลืองปนส้ม ด้านหลังสีเทาปนเขียว ขอบนัยน์ตาดำเป็นสีเหลือง แก้มเหลืองปนแดง กระโดงหลังสีแดง และแถบมีสีดำที่ปลายกระโดง ขอบบนและล่างของครีบหาง มีแถบสีดำข้างละแถบ

ถิ่นอาศัย พบตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึงทั่วทุกภาค ทำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น เช่น พบในภาคกลาง เรียกว่า กระแห ตะเพียนหางแดง หรือกระแหทอง ทางปักษ์ใต้ เรียกปลาลำปำ ส่วนภาคอีสาน เรียกว่า ปลาเลียนไฟ อาหาร พันธุ์ไม้น้ำ ตัวอ่อนแมลงน้ำ ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อย ขนาด ความยาวตั้งแต่ 15 – 35 ซม. ประโยชน์ ใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนั้นยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

 
หน้าหลัก

กลุ่มที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP