สร้อยเกล็ดถี่

WHITELADY CARP
Thynnicnthys thynnoides

ลักษณะทั่วไป
ลำตัวยาวเรียว รูปร่างคล้ายกับปลาลิ่น เกล็ดมีขนาดเล็ก บางและหลุดง่าย สีของเกล็ดนั้นมีสีขาวเงิน เป็นประกายเมื่อถูกแสงสว่าง เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะเหมือนกัน

ถิ่นอาศัย พบมากในแม่น้ำลำคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งแม่น้ำทางภาคเหนือของประเทศไทย ชอบรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณกลุ่มละ 8-10 ตัว อาหาร ชอบกินแมลงน้ำ ตะไคร่น้ำ และตัวอ่อนของแมลงน้ำ ขนาด ความยาวประมาณ 9 – 25 ซม. ประโยชน์ เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหาร ทำปลาร้าและหมักเป็นน้ำปลา

 
หน้าหลัก

กลุ่มที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP