มารยาทที่ดีของการเล่นหมากล้อม
1.ถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่อ่อนกว่า ไม่ว่าระดับฝีมือหรืออายุ ก่อนเล่นควรทำความเคารพฝ่ายตรงข้ามก่อนเสมอโดยการ
ก้มศีรษะให้และกล่าวคำว่า ขอคำแนะนำด้วย
ไม่ว่าผลการเล่นจะเป็นอย่างไร เมื่อจบเกมควรกล่าว ขอบคุณ ผู้มีอาวุโสกว่าก็ควรก้มศีรษะรับ
2.สำหรับผู้ที่มีฝีมือต่ำกว่าหรือแม้ระดับฝีมือจะใกล้เคียงกัน การเลือกเล่นหมากดำถือเป็นความสุภาพ และให้เกียติฝ่ายตรงข้าม
3.การเล่นแต่ละครั้งควรเล่นที่แต้มต่อตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ที่มีฝีมือ่อนกว่าควรวางหมากต่อตามความเหมาะสม เพราะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน
4.ควรเล่นหมากล้อมด้วยความสำรวม ในขณะที่เล่นหรือเมื่อเกมจบ ไม่ควรแนะนำหรือสอนฝ่ายตรงข้ามหากไม่มีการขอ เพื่อรักษามารยาทและหลีกเลี่ยงการ ยกตนข่มท่าน
5.หมากล้อมเป็นเกมของสุภาพชน เมื่อวางหมากแล้วอย่าหยิบขึ้น หรือเปลี่ยนตำแหน่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากฝ่ายตรงข้าม
6.หมากล้อมเป็นเกมของปัญญาชน อย่าส่งเสียงหัวเราะหรือพูดคุยกันในขณะที่ผู้เล่นกำลังใช้สมาธิ
7.ควรวางหมากให้ตรงจุดตัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
8.เก็บหมากของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจับกินเป็นเชลยและใส่ไว้ในฝาโถ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นได้ในตลอดเวลา
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP