คำถามที่ควรรู้
1.เส้นที่อยู่ริมขอบกระดานเรียกว่าเส้นอะไร

เส้น 1

2.ธรรมเนียมปฏิบัติฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายวางหมากก่อนเสมอ

ฝ่ายถือหมากดำจะเป็นฝ่ายวางก่อนเสมอ

3.ในการเสี่ยงทายถ้าทายว่าเม็ดหมากในมือฝ่ายตรงข้ามเป็นคี่ ผู้ทายจะใช้วิธีอย่างไร

ถ้าเป็นคี่ผู้ทายจะต้องหยิบมา 1เม็ด ถ้าทายคู่หยิบมา 2เม็ด

4.ในการต่อแต้มจะวางได้ในจุดใดเท่านั้น

จุดดาวหรือstar point เท่านั้น

5.ในการต่อแต้มให้หมากขาวมีการต่อแต้มให้เท่าไร

ห้าแต้มครึ่ง

6.จากรูปหมากขาวไม่สารถวางตำแหน่งใดได้

 

 

 

 

 

ตำแหน่งในหมายเลข 3

7.กรณีการที่สามารถจับกันกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนมีกฎออกมาว่าห้ามหมากตาต่อไปของฝ่ายที่ถูกกินวางจับกินหมากคืนให้ไปเล่นที่ตำแหน่งอื่นก่อนหนึ่งตาเรียกว่าอะไร

โคะ

8.เมื่อเราวางหมากแล้วฝ่ายตรงข้ามเหลือ ลมหายใจเดียวดังภาพต้องกล่าวว่าอะไร

 

 

 

 

 

อาตาริ

9.หมากที่ถูกจับกินแล้วเมื่อจบเกมหมากเชลยมีหน้าที่อย่างไร

นำไปถมพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม

10.กรณีที่ใดที่เราไม่สามารถจับมากของฝ่ายตรงข้ามกินได้เลย

ฝ่ายตรงข้ามสร้างสองห้องแท้ดังภาพ

 

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP