ดาวเคราะห์วงนอก
         
ดาวพฤหัสบดี
ดาวพฤหัสเป็นที่รู้จักกันในตำนานกรีกและโรมันในฐานะราชาแห่งเทพเจ้าทั้งปวงซึ่งพ้องกับการที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะโดยบังเอิญ
บรรยากาศของดาวพฤหัสบดีนั้นประกอบไปด้วย ก๊าซไฮโดรเจนและ ก๊าซฮีเลียม ซึ่งมีองค์ประกอบประมาณ 75%และ25%นอกจากสารนี้แล้วยังมีสารอื่นๆปะปนอยู่บ้างแต่มีปริมาณน้อยมาก

พื้นผิวของดาวพฤหัสบดีนั้นมีความลึกประมาณ 14,000 กิโลเมตร (ระยะ 1 ใน 5 ของรัศมีดาว) ก๊าซจะมีความดัน 2 ล้าน บรรยากาศมีอุณหภูมิ 5,000 เควินและมีความหนาแน่นประมาณ 1 กรัม/ลูกบาศก์ก์เซนติเมตรจะอยู่ในสถานะโลหะไฮโดรเจนซึ่งเป็นสถานะที่พิเศษมากของไฮโดรเจน คือ อะตอมต่างๆของเนื้อสารจะแบ่งปันอิเล็กตรอนร่วมกันคล้ายกับโลหะ ชั้นโลหะไฮโดรเจนมีความหมายว่า ประมาณ 45,000 กิโลเมตรดาวพฤหัสบดีนั้นมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด 27ดวง
          ดาวเสาร์
ดาวเสาร์เป็นตัวแทนของเทพแซทเทิร์น เทพแห่งการเพาะปลูกในตำนานโรมัน ซึ่งความเชื่อตามตำนานกรีกมีชื่อว่า เทพโครนอส อันเป็นบิดาของซูสหรือเทพแห่งดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์เป็นดาวที่อยู่ออกห่างจากดวงอาทิตย์ออกมาเป็นอันดับ 5 ที่ระยะประมาณ 10 เท่าของระยะโลกและดวงอาทิตย์ หรือ 2 เท่า ของขนาดวงโคจรของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัสบดี โดยมีขนาดเล็กกว่าดาวพฤหัสบดีประมาณ 1 ใน 5 แต่ถึงอย่าไรก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าดลกกว่า 9 เท่าและมีปริมาตรที่สามารถบรรจุโลกไวได้ถึง 763 ดวง
บรรยากาศของดาวเสาร์แบ่งเป็นโซนและเข็มขัดเช่นเดียวกับดาวพฤหัสบดี โซนจะมีสีออกขาวในขณะที่เข็มขัดจะมีสีเหลือง-เหลืองเข้ม แต่การแบ่งเป็นแถบนี้ไม่ชัดเจนเท่ากับท่ปรากฏบนดาวพฤหัสบดีจึงไม่เคยมีการค้นพบอย่างชัดเจนจนกระทั่งยานวอยเอเจอร์เดินทางไปสำรวจดาวเสาร์ในช่วง ปี ค.ศ. 1980บริเวณบรรยากาศบนยอดเมฆมีลมพัดโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ 1,800 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ดาวเสาร์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีวงแหวนรอบรอบตัวเองมันดาวเสาร์ถือว่าเป็นดาวที่สวยที่สุดในเหล่าดาวเคราะห์และดาวเสาร์มีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมดจำนวน 18 ดวง

          ดาวยูเรนัส
ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่มีการค้นพบในสมัยใหม่ต่างจากดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ที่เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ดาวยูเรนัสค้นพบโดย วิลเลียม เฮอร์เชล นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวเยอรมันที่มาตั้งรกรากในอังกฤษได้ใช้กล้องโทรทัศน์ขนาด 6.4นิ้ว ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองส่องสำรวจท้องฟ้าอย่างเป็นระบบและค้นพบดาวยูเรนัสในวันที่ 13 มีนาคม 1781
บรรยากาศของดาวยูเรนัสนั้นประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ดาวยูเรนัสนั้นมีปริมาตรประมาณ 63เท่าของปริมาณโลกวงแหวนของยูเรนัสนั้นพบในปี ค.ศ. 1977 ดาวยูเรนัสนั้นมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด 5ดวงหลักมีรัศมีมากกว่า 200 กิโลเมตร

         ดาวเนปจูน
หลังการพบดาวยูเรนัสไม่นาน นักดาราศาสตร์สังเกตว่าตำแหน่งของดาวยูเรนัสคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่พยากรณ์ไว้โดยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งกำลัง “ดึง” ดาวยูเรนัสอยู่
อูร์แบง เลอร์แวรีเย จากประเทศฝรั่งเศส และจอห์น คูช อดัมส์จากประเทศอังกฤษ ต่างได้พิจารณาความคลาดดังกล่าว และได้คำนวณตำแหน่งของดาวเคราะห์ดวงใหม่นี้ออกมมาอย่างแม่นยำโดยมิได้นัดหมาย ผลการคำนวณดังกล่าวช่วยให้ผู้สังเกตการณ์ สามารถกดำหนดขอบเขตพื้นที่ท้องฟ้าที่ต้องส่องกล้องโทรทรรศน์ค้นหาได้ และในคืนวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1846 นักดาราศาสตร์ที่หอดูดาวแห่งนครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีได้พบ "ดาวเคราะห์ดวงใหม่” ณ ตำแหน่งทีคลาดเคลื่อนไปจากผลการคำนวณเพียง 0.9 องศาเท่านั้น จึงเป็นที่กล่าวขานกันว่านักคณิตศาสตร์ทั้งสองเป็น “นักค้นหาดาวเคราะห์ด้วยกระดาษและปากกา

   
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
นายชัยวัฒน์ สวนกระจ่าง เลขที่12 และนางสาวสุรัสวดี มีสัตย์ เลขที่27 ชั้นม5/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

SITEMAP