ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากมาย จนได้มีผู้ตั้งนิยาม
ความรู้ และทฤษฎีมาเป็นบทเรียนต่างๆ มาเพื่อศึกษาค้นคว้า....บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหล่านั้นเราจึง
ให้ชื่อว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ของโลก     
ซึ่งในบุคคลแต่ละท่านก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ที่นักเรียน
อย่าง เราๆ ควรรู้ จักไว้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเราจะขอเสนอประวัตินักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคก่อนๆ ....>>

1. ยูคลิด 7. เธลิส
2. ปาสคาล 8. จอห์น แนซ จูเนียร์
3. อาร์คีมีดีส 9. พีธากอรัส
4. J.C.F  Gauss 10. แฟร์ มาต์
5. เซอร์ ไอแซค นิวตัน 11. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน
6. พอล แอร์ดิช    
   
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด  800 x 600 pixels Text  Size  Medium
นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ  เลขที่ 22  และนางสาวอรทัย อภัยนุช  เลขที่ 23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
contact :
[email protected]

SITEMAP