เทศกาลงานประเพณี
1. งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ (จัดช่วงตรุษจีน) เป็นงานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด นครสวรรค์ เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน ราวเดือนกุมภาพันธ์ ในงานจะมี การแห่มังกรทองซึ่งชาวจีน ถือกันว่าเป็นเทพเจ้าที่บันดาลคุณประโยชน์อย่าง มากแก่มวลมนุษย์ จึงแห่แหนเพื่อแสดงความกตัญญู มีการเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ ตามศาลเจ้าต่าง ๆ มาร่วมขบวนด้วย ริ้วขบวนจะประกอบด้วยวงดุริยางค์ ขบวนธง ขบวนสิงโต ขบวนเจ้าพ่อเจ้าแม่ ขบวนมังกรทอง แห่ไปตามถนน ต่างๆ ในตัวเมือง การเชิดมังกรทองที่จังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเสียงมาก ใน ด้านความสวยงามและการแสดงที่ตื่นเต้น
2. งานประเพณีบุญกำฟ้า บ้านวังรอ จัดหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่บ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มักจะจัดขึ้นใน วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 งานบุญกำฟ้าเป็นประเพณีโบราณของชาวไทพวนและไท โซ่ง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของบ้านวังรอ ชาวพวนและโซ่งมีความเชื่อถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผี โดยเฉพาะ "ผีฟ้า" จึงมีงานทำบุญประจำปีด้วยมีความเชื่อ ถือว่า จะนำความสุขและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชน
3. งานประเพณีสงกรานต์ เป็นงานประเพณีของตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาว ไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เช่น รำพิษฐาน รำช้าเจ้าโลม เต้นกำรำเคียว การจับข้อมือสาว เข้านางสุ่ม ฯลฯ
4. ประเพณีการแข่งเรือ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา วัดที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำจะจัดแข่งขันเรือยาวขึ้น เป็น การแสดงออกถึงความสามัคคี และความสามารถของฝีพายที่นำเรือยาวเข้าสู่ เส้นชัย โดยมีศูนย์กลางการแข่งขันอยู่ที่วัดเกาะหงส์ ตำบลตะเคียน อำเภอ เมือง ในช่วงวันงานจะมีการทำบุญปิดทองและไหว้พระที่วัดจอมคีรีนาคพรต และวัดต่าง ๆ

 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP