อัมบรัวส์ ปาเร(Ambroise Pare)
พ.ศ.2053 เกิดที่หมู่บ้านบูร์แอร์ซองต์ ประเทศฝรั่งเศส
ประมาณ
พ.ศ.2076 เริ่มเป็นแพทฝึกหัดในโรงพยาบาลโอแตลดีเออ กรุงปารีส
พ.ศ.2080 รับตำแหน่งเป็นศัลยแพทย์ประจำกองทัพบก
พ.ศ.2088 ตีพิมพ์เผยแพร่ตำราแพทย์เกี่ยวกับการรักษาบาดแผลที่เกิดจากการถูกยิง
พ.ศ.2095 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศัลยแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าเฮนรีที่ 2
พ.ศ.2133 เสียชีวิตที่กรุงปารีส

ปาเรเกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่เป็นช่วงเวลาที่อาชีพศัลยแพทย์ไม่ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมเท่าใดนัก เพราะส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดในสมัยนั้นจะทำโดยช่างตัดผม ซึ่งทำศัลยกรรมเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง โดยปกติก็จะถอนฟัน ผ่าตัดแขนขาหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ตลอดจนการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ซับซ้อนนัก
มีแพทย์บางคนที่สนใจฝึกฝนทางด้านศัลยกรรมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าช่างตัดผมเท่าใดนัก

จากความโหดร้ายของสงครามทำให้ปาเรมีโอกาสฝึกฝนฝีมือและได้รับประสบการณ์ทางศัลยกรรมอย่างมาก และด้วยแนวความคิดที่เปิดกว้าง เขาจึงสามารถพัฒนาเทคนิคต่างๆทางศัลยกรรมขึ้นมา เขาค้นพบบาดแผลจากกระสุนปืนจะหายเร็วขึ้น หากรักษาด้วยยาทาบาดแผลที่มีฤทธิ์ ซึ่งได้ผลดีกว่าการรักษาแบบดั้งเดิม คือการชะแผลด้วยน้ำมันเดือด นอกจากนี้เขายังพบว่า ในการผ่าตัดชิ้นส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยจะเสียเลือดน้อยลงหากมัดเส้นเลือดใหญ่ให้แน่น วิธีนี้ได้ผลดีกว่าการใช้เหล็กเผาไฟจี้ให้เลือดหยุด ซึ่งทำกันปกติในยุคนั้น

ตลอดช่วงชีวิตการทำงานอันยาวนานของเขา ปาเรได้ประดิษฐ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขึ้นหลายชิ้นเพื่อใช้ในการผ่าตัดตลอดจนค้นคิดวิทยาการใหม่ๆทางศัลยกรรมอีกด้วย เขาเป็นผู้ปรับมาตรฐานการทำงานของศัลยแพทย์ให้สูงขึ้น จนได้รับยกย่องให้เป็น บิดาแห่งศัลยกรรมแผนใหม่

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP