ซามูเอล ฮาห์เนมันน์(Samuel Hahnemann)
พ.ศ.2298เกิดที่เมืองไมส์เซน ประเทศเยอรมันนี
พ.ศ.2313-2322 ศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา
พ.ศ.2329 เป็นหัวหน้าคณะศัลยแพทย์ที่เดร็สเดน
พ.ศ.2339 เริ่มทำงานทดลองสารต่างๆที่ใช้เป็นยาได้
พ.ศ.2353 ตีพิมพ์ตำราแพทย์เพื่อเผยแพร่การทดลอง
พ.ศ.2356 ประสบความสำเร็จในการใช้หลัก หนามยอกเอาหนามบ่ง รักษาโรคไทฟอยด์
พ.ศ.2358 สอนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยไลป์ซิก
พ.ศ.2364 ย้ายออกจากเมืองไลป์ซิกเพราะการรักษาตามแนวความคิดของเขาไม่ได้รับความเชื่อถือ
พ.ศ.2386 เสียชีวิตที่กรุงปารีส

ประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมื่อครั้งที่ซามูเอล ฮาห์เนมันน์ เริ่มรักษาผู้ป่วยนั้น มียารักษาโรคที่ได้ผลจริงๆ เพียงไม่กี่ชนิด คนไข้จึงมักที่จะได้รับยาที่มีการปรุงขึ้นเองซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการป่วยไข้ให้กระเตื้องขึ้นแต่อย่างใด วิธีการ 2-3 อย่างที่นิยมใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทุกชนิดคือ การรับประทานยาถ่าย การกระตุ้นให้อาเจียน และการเจาะเลือดออกจากร่างกาย การขาดแคลนยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพทำให้ฮาห์เนมันหมดทางรักษาคนไข้ของเขาแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่เขากำลังอ่านเรื่องเกี่ยวกับการรักษาไข้มาลาเรีย
โดยใช้ยาควินิน ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในตัวยาไม่กี่ชนิดที่ใช้ได้ผลในสมัยนั้น เขาตัดสินใจรับประทานยา ควินินเข้าไปเพื่อสังเกตผลของมันต่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เขาประหลาดใจมากเมื่อพบว่ายานี้ทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกับอาการของโรคมาลาเรีย เพียงแต่ไม่มีไข้เท่านั้น

จากนั้นเขาได้ใช้หลักหนามยอกเอาหนามบ่ง เพื่อค้นหาตัวยามาเรื่อยๆจนได้ผล และเมื่อมีการระบาดของโรคไทฟอยด์ เขาได้ใช้วิธีการรักษาแบบใหม่นี้ รักษาคนไข้จำนวน 180 คนเสียชีวิตเพียง 1 คนความสำเร็จอันน่าตื่นตะลึงนำชื่อเสียงมาสู้ตัวเขา แต่เขากลับไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองไลป์ซิก เพราะเภสัชกรในเมืองนี้โกรธเคืองที่เขาผสมยาขึ้นใช้เอง ฮาห์เนมันน์พยายามนำวิธีการรักษาแบบ หนามหยอกเอาหนามบ่ง นี้ไปใช้ตามเมืองต่างๆ
ในเยอรมนี แต่ต้องพบกับผู้คนที่มีอคติต่อเขา ในที่สุดเขาตัดสินใจไปตั้งหลักในกรุงปารีส ที่นี่มีแพทย์หลายคนมาปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรค เพราะต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องวิธีการรักษาแบบใหม่ของฮาห์เนมันน์ ทุกววันนี้ถึงแม้การรักษษด้วยวิธีนี้จะมีแพทย์หลายคนมีความข้องใจอยู่บ้าง แต่ก็นับได้ว่าเป็นวิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในปัจจุบัน

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP