แมรี ซีโคล(mary seacole)

พ.ศ.2348 เกิดที่เมืองคิงส์ตัน ประจาเมกา
พ.ศ.2393 ช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นอหิวาตกโรค ซึ่งแพร่ระบาดที่เมืองคิงส์ตัน
พ.ศ.2394-2396 เดินทางท่องเที่ยวที่อเมริกากลาง
พ.ศ.2397 เดินทางสู่กรุงลอนดอนและเดินทางต่อไปยังคาบสมุทรไครเมีย
พ.ศ.2400 เดินทางกลับกรุงลอนดอน
พ.ศ.2401 ตีพิมพ์หนังสือ การผจญภัยในดินแดนต่างๆของแม่ชี ซีโคล
พ.ศ.2424 เสียชีวิตที่กรุงลอนดอน

ขณะที่ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และพยาบาลในความดูแลของเธอกำลังทำงานอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลทหารที่สคูตาริ ประเทศตุรกี ในระหว่างสงครามไครเมีย(พ.ศ.2397-2399)สตรีที่น่าจดจำอีกผู้หนึ่งก็กำลังทำงานอย่างเดียวกันที่บัลลากลาวาบนคาบสมุทรไครเมีย บริเวณตอนใต้ของรัฐเซีย

เมื่อสงครามยุติลง แมรีก็เดินทางกลับประเทศอังกฤษ เวลานั้นเธอมีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่เหล่าพลทหารละนายทหารผู้บังคับบัญชามีความซาบซึ้งและละลึกถึงความกรุณาของเธอ ได้ร่วมกันบริจาคและหาเงินตั้งกองทุนช่วยเหลือ ต่อมาแมรีได้เขียนบันทึกเรื่องราวจากความทรงจำอันประทับใจของเธอ และได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญควรแก่การเคารพนับถือผู้เหนึ่งในกรุงลอนดอน อันเป็นที่พำนักในช่วงบั้นปลายของชีวิต

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP