เอลิซาเบท แบล็กเวล(Elizabeth Blackwell)
พ.ศ.2364 เกิดที่เมืองบริสประเทศอังกฤษ
พ.ศ.2375 ไปตั้งหลักที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2392 ไปสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทธยาลัยแพทย์เจนีวา รัฐนิวยอร์ก
พ.ศ.2393 ศึกษาต่อที่กรุงปารีส และฝึกงานที่กรุงลอนดอน
พ.ศ.2400 เปิดสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสตรีแห่งกรุงลอนดอน
พ.ศ.2417 ให้การสนับสนุนการก่อตั้ง โรงพยาบาลแพทย์สตรีแห่งลอนดอน
พ.ศ.2453 เสียชีวิตที่ประเทศเฮลติงส์ประเทศอังกฤษ

เอลิซาเบทเป็นหญิงที่มีสำนึกในหน้าที่ต่อสังคมเป็นอย่างสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเธอเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีหัวก้าวหน้าและหึความสำคัญต่อการศึกษา เมื่อบิดาของเอลิซาเบทอพยพครอบครัวจากประเทศอังกฤษไปตั้งรากฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2375 พวกเขาก็ได้ร่วมต่อสู้สนับสนุน การเลิกทาสด้วย
ในสมัยนั้นยังไม่มีแพทย์ที่เป็นสตรี ดังนั้นเมื่อเอลิซาเบทตัดสินใจศึกษาวิชาแพทย์ จึงไม่มีที่ไหนรับเธอเข้าเรียนเลย แต่ด้วยความมานะบากบั่น เธอศึกษาค้นคว้าตำราการแพทย์ด้วยตนเอง จนในที่สุดโรงเรียนแพทย์เล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กก็รับเธอเข้าเรียนจนสามารถชนะใจบรรดานักเรียนแพทย์ชาย พวกเขาพากันยกย่องนับถือ
นอกจากนี้เธอยังสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเป็นที่1 ของชั้นด้วย

หลังจากที่ได้รับชัยชนะในการต่อสู้เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ศาสตร์ของสตรีในสหรัฐอเมริกา เอลิซาเบทได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษ ที่นี่เธอได้ร่วมมือกับผู้ร่วมอุดมการณ์รุ่นน้องคืออาลิซาเบท แกเรตต์ แอนร์เดอสันและโซเฟีย เจกซ์เบลก ในการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์สำหรับสตรีแห่งกรุงลอนดอน เอลิซาเบทเสียชีวิตในปี พ.ศ.2453 ขณะนั้นสิทธิอันชอบธรรมของสตรีในการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพแพทย์ได้ถูกวางรากฐานไว้แล้วอย่างมั่นคง

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP