ลุยส์ พาสเตอร์(Louis Pasteur)
พ.ศ.2365 เกิดที่เมืองโดลประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ.2390 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์จากสถาบันฝึกหัดครูชั้นสูง
พ.ศ.2391 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาตราจารย์ด้านเคมีวิทยาประจำมหาวิทยาลัยสตราสบูร์ก
พ.ศ.2396 ได้รับเหรียญตราชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ.2397 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยลิลล์
พ.ศ.2400-2410 เป็นผู้อำนวยการคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันฝึกหัดครูชั้นสูง
พ.ศ.2416 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของแพทย์สภา
พ.ศ.2425 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของบัณฑิตยสมาคมแห่งประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ.2438 เสียชิวิตที่กรุงปารีส

ถึงแม้จะมีน้อยคนที่เคยเห็นจุลินทรีย์ แต่ทุกคนก็ทราบดีว่าจุลินทรีย์มีอยู่จริง และบางชนิดเป็นต้นเหตุของโรคร้าย บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันนี้ก็คือหลุยส์ พาสเตอร์นักเคมีและนักวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสผู้ฉลาดหลักแหลม ความสำเร็จของเขาเป็นความก้าวหน้านับเป็นก้าวสำคัญในการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในโลกนักวิทยาศาสตร์

พาสเตอร์มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการค้นคว้าวิจัยในเรื่องการหมักแอลกอฮอล์และอาหาร เขาพบว่ากระบวนการหมักเกิดจากจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในสารนั้น จึงได้นำหลักนี้มาพัฒนาเป็นวิธีป้องกันมิให้สารต่างๆ เกิดการบูดเปรี้ยวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการ ด้วยการทำลายจุลินทรีย์โดยใช้ความร้อนที่เรียกว่า การฆ่าเชื้อโรคแบบพาสเตอร์ ปัจจุบันเราใช้วิธีนี้ฆ่าจุลินทรีย์ในนมและอาหารบางชนิด

และแล้วในปีพ.ศ.2428 หลังจากที่พาสเตอร์ทำงานค้นคว้าอยู่เป็นเวลา 3ปีเต็ม เขาก็สามารถผลิตวรรคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้าอันน่าสะพรึงกลัวและมีความรุนแรงงถึงขั้นเสียชิวิตได้สำเร็จ โดยทดสอบฉีดวัคซีนนี้ให้กับเด็กชายวัย 9 ขวบชื่อโจเซฟ ไมส์เตอร์ ซึ่งถูกสุนัขบ้ากัด ปรากฏว่าวัคซีนทำงานได้ผลดียิ่งและเด็กชายก็รอดชีวิต จากนั้นเป็นต้นมาใครก็ตามที่บังเอิญได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจะได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้โรคลุกลามต่อไปเพื่อความปลอดภัยของชีวิต แต่ทว่าการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ยังไม่ได้รับชนะโดยสิ้นเชิง เพราะเราไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ตลอดชิวิต และการรักษาโรคนี้ก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างจริงจังที่สถาบันวิจัยพาสเตอร์ในกรุงปารีส สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2413 โดยมีพาสเตอรเป็นผู้อำนวยการสถาบันจนกระทั่งเขาเสียชิวิต

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP