อะเล็กซานเดอร์ เฟรมมิง(Alexander Fleming)
พ.ศ.2424 เกิดที่เมืองล็อกฟิลด์มณฑลแอร์ แคว้นสกอตแลนด์
พ.ศ.2449 ได้รับปริญญาทางด้านแบคทีเรียวิทยา จากวิทยาการแพทย์แห่งโรงพยาบาลเซนต์แมรี กรุงลอนดอน
พ.ศ.2457-2461 เข้าทำงานในหน่วยการแพทย์ของกองทัพบก ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
พ.ศ.2461 กลับไปสอนหนังสือที่วิทยาลัยการแพทย์เซนต์แมรี และทำวิจัยไปด้วย
พ.ศ.2471 ค้นพบเพนนิซิลิน
พ.ศ.2486 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศอังกฤษ
พ.ศ.2487 ได้รับบรรดาศักดิ์
พ.ศ.2489 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์
พ.ศ.2499 เสียชิวิตที่กรุงลอนดอน
ทุกวันนี้ยารักษาโรคที่ใช้ได้ผลดีที่สุดชนิดหนึ่งที่แพทย์สั่งจ่ายให้แก่คนไข้คือกลุ่มยาปฏิชีวนะหรือแอนติ
ไบรโอติก(antibiotics)ชื่อของยานานี้มาจากภาษากรีก 2 คำที่แปลว่า ชีวิตและต่อสู้ ชีวิตที่ยากลุ่มนี้ต่อสู้ ด้วยก็คือแบคทีเรียอันเป็นภัยร้ายกาจที่จู่โจมร่างกายของเราและก่อให้เกิดความเจ็บไข้ต่างๆ

เมื่อเฟลมมิงพิจารณาอย่างละเอียดก็พบว่า รอบๆบริเวณที่มีเชื้อรานั้นแบคทีเรียถูกกินหายไปหมด แสดงให้เห็นว่าราได้ผลิตอะไรบางอย่างที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ เฟลมมิงเรียกเชื้อรานี้ว่า เพนนิซิเลียม โนทานัม และทดลองแยกสารที่มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียออกมา ซึ่งต่อมาเขาเรียกสารนี้ว่า เพนนิวิซิลินมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านแบคทีเรียบางชนิด แม้เมื่อทำให้เจือจางลงแล้ว 800 เท่า และเขาคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าเพนนิซิลินจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคร้ายหลายชนิด

แต่เขาก็ไม่สามรถคิดค้นวิธีการผลิตยาชนิดนี้ออกมาเป็นจำนวนมากได้
แต่แล้วในปี พ.ศ.2483 นักวิทยาศาสตร์อีก2 คนคือโฮวาร์ด ฟลอรีย์และแอร์นส์ เชนได้ร่วมกันคิดค้นวิธีการผลิตเพนนิซิลินในปริมาณมากได้สำเร็จ และผลการทดสอบยานี้ทำให้ทั้งสองมีกำลังใจในการค้นคว้ามากขึ้น ปีต่อๆมาการปรับปรุงพัฒนาเพนนิวิซิลินได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ตัวยานี้ให้ผลดีอย่างมากในการรักษาโรค และสามารถกำจัดการติดเชื้อชนิดรุนแรงที่อาจทำให้คนไข้เสียชีวิตได้

ต่อมาอะเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง พร้อมด้วยฟลอรีนย์และเชน ก็ได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานการคิดค้นเพนนิซิลิน ซึ่งประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาวโรคทั้งมวล

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP