16-Feb-2005
 
    พระยาอนุมานราชธน  ได้กล่าวถึงการละเล่นของเด็กไทยสมัยท่านไว้ใน     “ฟื้นความหลัง” ว่า การละเล่นของเด็กไทยปูนนี้     ไม่ใช่มีปืนมีรถยนต์เล็กๆอย่างที่เด็กเล่นกันเกร่อยู่ในเวลานี้     ลูกหนังสำหรับเล่นแม้ว่ามีแล้วก็ราคาแพง และยังไม่แพร่หลาย
    ของเด็กเล่นที่นิยมเล่นกันในสมัยนั้นคือ กลองหม้อตาล     กลองหม้อตาลของใครตีดังดังกว่ากันเป็นเก่ง     เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเล่นหม้อข้าวหม้อแกง หรือเล่นขายของ หุงต้มแกงไปตามเรื่อง     คนไทยในอดีตมองการละเล่นของเด็กๆไปในแง่จิตวิทยา     โดยตีความหมายของการแสดงออกของเด็กไปในเชิงทำนายอนาคตหรือแสดงบุพนิมิตต่างๆ     ความเชื่อเช่นนี้ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง เช่น ขุนช้างขุนแผน
    การละเล่นของเด็กไทยในปัจจุบัน เด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตากระดาษ ชุดขายของเป็นพลาสติกเลียนแบบของจริง     วิดีโอเกม เด็กผู้ชายก็เล่นปืน จรวด เกมกด และเครื่องเล่นต่างๆ     ซึ่งมีวางขายมากมายและมีการละเล่นหลายชนิดที่นิยมเล่นกันทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย     นอกจากนั้นยังเล่นตามฐานะและเศรษฐกิจของครอบครัว     ดังนั้นการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนจึงค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยจนเกือบจะสูญหมดแล้ว เช่น กาฟักไข่     เขย่งเก็งกอย ตั้งเต ตี่ ขี่ม้าส่งเมือง ขี้ตู่กลางนา เตย งูกินหาง ช่วงชัย ชักเย่อ ซ่อนหา มอญซ่อนผ้า ไอ้โม่ง     รีรีข้าวสาร ฯลฯ เป็นต้น
 
1,2
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP