หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต


 
ผลิตภัณฑ์นมA. Dairy products
นม1. mill
นมพร่องมันเนย2. low-fat milk
หางนม3. skim milk
นมช็อกโกเลต4. chocolate milk
นมที่เหลือจากการทำเนย5. buttermilk
น้ำส้ม6. orange juice
เนยแข็ง7. cheese
เนยเหลว8. butter
มาการีน9. margarine
ครีมเปรี้ยว10. sour cream
ครีมชีส11. cream cheese
คอตเตจชีส12. cottage cheese
โยเกิร์ต13. yogurt
ไข่14. eggs
เครื่องกระป๋องB. Canned Goods
ซุป15. soup
ปลาทูนา16. tuna fish
ผัก(กระป๋อง)17. (canned)vegetables
ผลไม้(กระป๋อง)18. (canned)fruit
อาหารบรรจุกล่องC. Packaged Goods
ข้าวเกล็ด19. cereal
คุกกี้20. cookies
แครกเกอร์21. crackers
สปาเกตตี22. spaghetti
บะหมี่23. noodles
มะกะโรนี24. macaroni
ข้าวสาร25. rice
น้ำผลไม้D. Juice
น้ำแอปเปิล26. apple juice
น้ำสับปะรด27. pineapple juice
น้ำส้มโอฝรั่ง/น้ำเกรพฟรุต28. grapefruit juice
น้ำมะเขือเทศ29. tomato juice
น้ำผลไม้รวม30. fruit punch
น้ำองุ่น31. grape juice
น้ำแครนเบอร์รี่32. cranberry juice
น้ำผลไม้กล่อง33. juice paks
ผงชงดื่มรสผลไม้รวม34. powdered drink mix
เครื่องดื่มE. Beverages
น้ำอัดลม35. soda
น้ำอัดลมพร่องน้ำตาล36. diet soda
น้ำบรรจุขวด37. bottled water
ตัวอย่างที่ 1
A: Excuse me. Where can I find ...fruit punch..?
B: In the ..juice.. section, next to the ... fruit punch.
A: Thank you.
ตัวอย่างที่ 2
A: Pardon me. I am looking for ...roast.
B: It is/they are in the ...meat section,between the ..roast and the ..steak.
A: Thanks.
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP