หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
 
แอสไพริน1.aspirin
ยาแก้หวัด2.cold tablets
วิตามิน3. vitamins
ยาน้ำแก้ไอ4.cough syrup
ยาอมแก้ไอ5.cough drops
ยาอมแก้เจ็บคอ6.throat lozenges
ยาเครือบกระเพาะ7.antacid tablets
ยาฉีดพ่นจมูก8.decongestant spray/nasal spray
ยาหยอดตา9.eye drops
ยาขี้ผึ้ง10.ointment
ครีม11.creme
โลชั่น12.lotion
กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า13.heating pad
ถุงน้ำแข็งประคบเย็น14.ice pack
เก้าอี้ล้อ15.wheelchair
ยาเม็ด(ขนาดเล็ก)16.pill
ยาเม็ด(ขนาดใหญ่)17.tablet
ยาบรรจุในปลอก/แคปซูน18.capsule
ยาเม็ดทรงแคปซูน19.caplet
ช้อนชา20.teaspoon
ช้อนโต๊ะ21.tablespoon
ตัวอย่างที่ 1
A: What did the doctor say?
B: She/He told me to take ...aspirin.
ตัวอย่างที่ 2
A: What is the dosage?
B: One ..pill,every three hours.blespoon
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP