หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์ร่างกาย


 
ศีรษะ1. head
ผม2. hair
หน้าผาก3. forehead
ขมับ4. temple
ใบหน้า5. face
ตา6. eye
คิ้ว7. eyebrow
หนังตา8. eyelid
ขนตา9. eyelashes
ม่านตา10. iris
รูม่านตา11. pupil
กระจกตา12. cornea
ใบหู13. ear
ติ่งหู14. earlobe
จมูก15. nose
รูจมูก16. nostril
แก้ม17. cheek
ขากรรไกร18. jaw
ปาก19. mouth
ริมฝีปาก20. lip
ฟัน21. tooth-teeth
ลิ้น22. tongue
คาง23. chin
จอนหู24. sideburn
หนวด25. mustache
เครา26. beard
คอ27. neck
ไหล่28. shoulder
หน้าอก29. chest
ท้อง30. abdomen
แผ่นหลัง31. back
แขน32. arm
รักแร้33. armpit
ข้อศอก34. elbow
เอว35. waist
สะโพก36. hip
ก้น37. buttocks
ขา38. leg
ต้นขา39. thigh
หัวเข่า40. knee
น่อง41. calf
หน้าแข้ง42. shin
ตัวอย่าง
A: Ooh!
B: What is the matter?
A: My ....chest hurts!
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP