1 1 1      
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 


คนธรรพ์
คนธรรมพ์สำหรับผู้ที่เรียน ดนตรีและการขับร้องหลาย ๆ ท่านยังนับถือคนธรรพ์เป็นครูถึงกับมีตำหรับเรียกว่า คนธรรพ์เวท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์ไว้ว่า คนธรรพ์ทั้งปวงเข้ากล่าวว่ามีนิสัยเป็นคนเจ้าชู้ทุกคน

เขาว่ามีเสน่ห์ซึ่งล่อใจให้ผู้หญิงรักถ้าคิดไปเสน่ห์นั้นก็อยู่ในการขับร้องและดนตรี นั่นเองจึงเป็นข้องยืนยันมั่นหมายได้ว่า นักร้อง นักดนตรี ย่อมมีเสน่ห์ทุกคนไป
ลักษณะของคนธรรพ์นอกจากจะเล่นดนตรีและการขับร้องแล้วคนธรรพ์ยังมีบทบาทในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ตามพจนานุกรมอธิบายไว้ว่า คนธรรพ์เป็นพวกชาวสวรรค์พวกหนึ่งเป็นบริวารท้าวธตฐมีคามชำนาญทางด้านดนครีและการขับร้อง
ลักษณะรูปร่างของคนธรรพ์มีกล่าวไว้หลายลักษณะ อย่างเช่นในสักกปัญหสูตรคัมภีร์ทางพุทธศาสนากล่าวว่า “คนธรรพ์มีรูปเลวกว่า เทวดาและว่าคนธรรพ์ทั้งหลายมีหน้าที่คอยรับใช้เทวดา”

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Tex Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 6000
SITEMAP