1 1 1      
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 

นาค,พญานาค
พญานาคหากพิเคราะห์ดูจะคล้ายๆ มังกรของจีนมีลำตัวยาวมีเคราคล้ายๆ กัน กระเดียดไปทางงูแต่มังกรจะกระเดียดไปทางจระเข้เสียมากกว่า คือมีขา
อย่างไรก็ตาม ทางโบราณคดีได้กล่าวไว้ว่าทั้งมังกรและพญานาคเป็นสัตว์ที่มาจากแหล่งเดียวกัน คือ จระเข้และงู แล้วปรุงแต่งเติมตามจินตนาการเรื่อยไป
ตามประวัติของพญานาคซึ่งมีร่างเป็นงูนี้นมีความเป็นมา
พิศดารพอควรแถมยังมีน้องเป็นเป็นนกอีกนับว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อย พญาจาคกับครุฑนั้นเป็นทั้งพี่น้องกันแล้วยังเป็นศรัตรูกันอย่างถาวรอีกด้วย ประวัติดูได้จากครุฑประวัติของพญานาคมีพิศดารตามตำนานของชาดก
พญานาคนั้นเป็นอาหารอันโอชะของพญาครุฑแต่
ไม่ทั้งหมด ยังมีพญานาคที่ครุฑไม่สามารถกินได้อยู่ ๗ จำพวกคือ

1. นาคอันมีกำเนิดปราณีตกว่าครุฑ
2. กัมพลัสนาคราช
3. ธตรัฐนาคราช
4. นาคที่อยู่ในสีท์นครสมุทรทั้ง ๗
5. นาคอันที่อยู่ในแผ่นดิน
6. นาคอันที่อยู่ในภูเขา
7. นาคอันที่อยู่ในวิมาน

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Tex Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 6000
SITEMAP