111  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 


อาชีพค้าขาย

การค้าขาย เป็นอาชีพที่หารายได้ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้แรงงานมากเหมือนอาชีพการทำนาทำไร่ แม่ค้าส่วนมากจะขายกับข้าวมีทั้งสำเร็จรูปและไม่สำเร็จรูป ขายเสื้อผ้า ต้นไม้ ขนม ฯลฯ และมีตลาดคลองถมที่ให้แม่ค้ามาเช่าขายในตอนบ่าย 3 โมงถึง 2 ทุ่ม ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ซึ่งจะมีแม่ค้ามาขายกันเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Tex Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 6000

SITEMAP