111  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 

ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนตำบลท่างิ้วนั้นคือวัดส้มเสี้ยว
เมื่อถึงวันพระเมื่อใดจะมีประชาชนนั้นมาทำบุญทำทานตลอด

และวัดนั้นจะมีคนจำนวนมากในช่วงเทศกาล เช่น วันปีใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา วิสาขบูชา
มาฆบูชา อาสารหบูชา วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ วัดจะมีการทำบุญทำทานเกิดขึ้น
เมื่อถึงเทศกาลนั้นวัดจะเป็นศูนย์ที่คนมาเที่ยวกัน เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์
ทางวัดจะจัดงานรื่นเริงขึ้น มีวงดนตรีมาเล่น มีภาพยนต์ มีลิเก ฯลฯ
เพื่อให้ประชาชนนั้นสามัคคีกันมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Tex Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 6000

SITEMAP