หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  การเตรียมดิน
  การตีกระถางเหลี่ยม
  การตกแต่งกระถาง
  การปั้นบนแป้น
  การวาดลวดลาย
  การเก็บของก่อนเข้าเตา
  การเผากระถาง
  การคัดของ
  การจำหน่าย
  ผู้จัดทำ
  อ. ที่ปรึกษา
 
การเตรียมดิน
การเตรียมดินมีดังนี้
1. นำดินมากองเตรียมให้เรียบร้อย
2. ซอยดินเหนียว แล้วนำไปพรมน้ำมักค้างคืนโดยใช้ใบตองแห้งคุมให้ดินชุ่มน้ำพอเหมาะ

3. ปั้นดินที่มักเป็นก้อนๆ แล้วนำมาใส่เครื่องตีดิน
4. ตัดดินที่ได้จากมาตีดินประมาณ 60 เซนติเมตร
5. นำดินที่ได้มาวางเป็นชั้นๆ โดยใช้ทรายโรยคั้นระหว่างก้อนดินแต่ละก้อน
6. ใช้ผ้ายางคุมให้มิดเพื่อไม่ให้ลมและอากาศเข้าไปทำให้ดินแห้งแข็ง
7. เมื่อจะใช้ดินก็นำดินมาตีอีกครั้งโดยใส่ทรายและน้ำพอประมาณ เพื่อให้ดินอ่อน
8. ตัดดินให้ได้ขนาดตามแบบที่เราจะปั้น
อุปกรณ์
1. จอบ
2. สปริงเกอร์
3. กระแป๊งหรือกะละมัง
4. เครื่องตีดิน
5. ผ้ายางผืนใหญ่

 
 
   

เว็บนี้แสดงผลได้ดีในความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

SITEMAP