หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  การเตรียมดิน
  การตีกระถางเหลี่ยม
  การตกแต่งกระถาง
  การปั้นบนแป้น
  การวาดลวดลาย
  การเก็บของก่อนเข้าเตา
  การเผากระถาง
  การคัดของ
  การจำหน่าย
  ผู้จัดทำ
  อ. ที่ปรึกษา
 
การปั้นกระถางเหลี่ยม
กระถางเหลี่ยมนั้นประโยชน์ของมันส่วนใหญ่ คือ น้ำไปปลูกต้อนไม้
การทำกระถางเหลี่ยมมีขั้นตอนดังนี้
อุปกรณ์
1. ไม้แปร 2. กะละมัง 3. ฟองน้ำ 4. ลวด 5. น้ำมันพืชผสมโซล่า
6. แบบเหล็ก 7. แบบไม้ 8. แผ่นพลาสติก 9. มีดแกะสลักหักปลายแหลม
วิธีทำ
1. นำน้ำมันที่ผสมแล้วมาทาที่แบบเหล็ก
2. นำแบบเหล็กวางบนกระดานที่เตรียมไว้ ( ซึ่งกระดาษนั้นสามารถหมุนได้ )
3. นำดินมาทุ่มให้แบน
4. แล้วนำดินมาใส่ในแบบไม้ที่โรยทรายไว้ แล้วทุ่มให้แน่น
5. นำลวดมาตัดส่วนเกินออกให้ครบ 4 แผ่น และตูดอีกหนึ่งแผ่น
6. นำดินที่ตัดได้ไปใส่ในแบบให้ครบทั้ง 4 ด้าน แล้วใช้นิ้วบริเวณหมุนทั้ง 4 ด้านให้แน่น
7. นำดินอ่อนมาปั้นเป็นก้อนให้ได้ขนาดพอเหมาะมาใส่ในช่องที่ใช้นิ้วกดไว้ให้แน่นทั้ง 4 ด้าน และตูด
8. ใช้แผ่นพลาสิกรูดทุกบริเวณภายในกระถางให้เรียบและแน่น
9. ใช้ลวดตัดส่วนเกินบริเวณขอบปากออก แล้วใช้ฟองน้ำลูบให้เรียบ
10. แกะแบบออกแล้วใช้ไม้โปลูบบริเวณมุมด้านนอกให้เรียบทุกมุม แล้วนำไปรอการตกแต่ง
 
   

เว็บนี้แสดงผลได้ดีในความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

SITEMAP