หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  การเตรียมดิน
  การตีกระถางเหลี่ยม
  การตกแต่งกระถาง
  การปั้นบนแป้น
  การวาดลวดลาย
  การเก็บของก่อนเข้าเตา
  การเผากระถาง
  การคัดของ
  การจำหน่าย
  ผู้จัดทำ
  อ. ที่ปรึกษา
 
การปั้นกระถางบนแป้น
การปั้นกระถางบนแป้นส่วนใหญ่จะเป็นการปั้นเฉพาะกระถางที่เป็นทรงกรม เช่น โอ่ง กระถางบัว พาน การปั้นมีวิธีดังนี้
1. นำดินที่มีความยาวพอที่เราจะปั้นเป็นกระถางได้มาทุ้มลงกับแป้นด้วยแรงปานกลาง
2. ให้นำมือไปชุบน้ำแล้วใช้มือกอดดินเป็นทรงขึ้งมาก่อน แล้วค่อยปั้นเป็นรูปที่ต้องการ
3. ใช้ลวดตัดตูดออกจากแป้นแล้วยกใส่กระดาน
 
   
 
   

เว็บนี้แสดงผลได้ดีในความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

SITEMAP