หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  การเตรียมดิน
  การตีกระถางเหลี่ยม
  การตกแต่งกระถาง
  การปั้นบนแป้น
  การวาดลวดลาย
  การเก็บของก่อนเข้าเตา
  การเผากระถาง
  การคัดของ
  การจำหน่าย
  ผู้จัดทำ
  อ. ที่ปรึกษา
 
การคัดกระถางหลังเผา
เมื่อเราเผากระถางเสร็จ แล้วนั้นก็ให้นำกระถางไปคัดเกรด ซึ่งมีวิธีคัดเกรด ดังนี้
เกรด A ขั้นแรกเราจะดูผิวของกระถาง จะต้องนวลเรียบสวย สองใช้มือเคาะโดยฟังเสียง เสียงจะต้องใส
เกรด B ขั้นแรกจะต้องดูผิวเช่นกัน แต่ผิวที่ออกมานั้นจะไม่ดีเท่ากับเกรด A สองดูที่ความเรียบเพราะผิวนั้นจะไม่ค่อยเรียบ
เกรด C ขั้นแรกจะดูที่ผิว ผิวของกระถางจะไม่ค่อยสวย สองดูความเรียบของกระถางโดยผิวจะไม่ค่อยเรียบน้อย ถึงมาก ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และกระถางเกรด C นี้จะได้จากการเผากระถางแล้วกระถางจะมีรอยแตกเล็กน้อยที่สามารถซ่อมได้
บางครั้งผู้ผลิตก็จะนำกระถางมาสีให้มีสีที่สวยงามยิ่งขึ้นจะทำให้กระถางนั้นขายได้ราคาดี และบางทีก็นำมาทำให้มีสีคล้ายของเก่าในสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่ที่นำมาทำนั้นจะเป็นแจกัน

 
   

เว็บนี้แสดงผลได้ดีในความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

SITEMAP