หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  การเตรียมดิน
  การตีกระถางเหลี่ยม
  การตกแต่งกระถาง
  การปั้นบนแป้น
  การวาดลวดลาย
  การเก็บของก่อนเข้าเตา
  การเผากระถาง
  การคัดของ
  การจำหน่าย
  ผู้จัดทำ
  อ. ที่ปรึกษา
 

ผู้จัดทำ
1. นาย จตุพล จะตุระพันธ์ ม. 5/4 เลขที่ 2
2. นาย พิสุทธ์ บูรพาชีพ ม. 5/4 เลขที่ 12
3. น.ส ศิริรักษ์ อินสน ม. 5/4 เลขที่ 22
4. น.ส กมลทิพย์ สิงห์คา ม. 5/4 เลขที่ 28

   

เว็บนี้แสดงผลได้ดีในความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

SITEMAP