หน้าแรก
         ตำบลต่างๆในอำเภอ
         อ่างเก็บน้ำ
         สวนรุกขชาติซับสมบูรณ
         เมืองเก่า เวสาล
         รอยพระพุทธบาท
         วัดไพศาล
         ของดีมีชื่อ
         สินค้า OTOP
         อาชีพหลัก
         อาชีพเสริม
         ผู้จัดทำ
         อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 

 

สวนรุกขชาติซับสมบูรณ์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนในอำเภอไพศาลี และอำเภอใกล้เคียง สวนรุกขชาติซับสมบูรณ์
อยู่ในตำบลวังข่อย ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอไพศาลี แต่ก่อนเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ค่อยมีผู้คนสนใจ
แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอไพศาลีโดยกรมป่าไม้
จะเป็นผู้ดูแลและทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด
โดยมีการจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้อนุรักษ์ป่าไม้มีการจัดประกวดการวาดภาพตามจินตนาการในทุกๆปีในช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม จะเป็นช่วงที่สวนรุกขชาติซับสมบูรณ์สวยที่สุด ในสวนรุกขชาติซับสมบูรณ์จะมีพันธุ์ไม้ที่หายากและน่าศึกษามากมาย


 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP