หน้าแรก
         ตำบลต่างๆในอำเภอ
         อ่างเก็บน้ำ
         สวนรุกขชาติซับสมบูรณ
         เมืองเก่า เวสาล
         รอยพระพุทธบาท
         วัดไพศาล
         ของดีมีชื่อ
         สินค้า OTOP
         อาชีพหลัก
         อาชีพเสริม
         ผู้จัดทำ
         อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 

 

วัดไพศาลี
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลไพศาลีเป็นวัดที่ผู้คนในอำเภอไพศาลีนับถือและศรัทธามาก เพราะผู้คนนับถือหลวงพ่อโอน
โดยผู้คนในอำเภอเชื่อกันว่า หลวงพ่อโอนเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในหลักธรรม และเป็นพระที่น่านับถือ
และมอบประโยชน์ให้กับวัดไพศาลีเป็นจำนวนมาก ทั้งช่วยทำนุบำรุงวัดและโบสถ์ต่างๆ ยังช่วยเหลือผู้คน
โดยให้อาศัยอยู่ที่วัดบรรยากาศในวัดเงียบสงบและเป็นธรรมชาติเพราะบริเวณวัดเป็นที่ร่มรื่นเหมาะแก่การศึกษาธรรมะ

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP