หน้าแรก
         ตำบลต่างๆในอำเภอ
         อ่างเก็บน้ำ
         สวนรุกขชาติซับสมบูรณ
         เมืองเก่า เวสาล
         รอยพระพุทธบาท
         วัดไพศาล
         ของดีมีชื่อ
         สินค้า OTOP
         อาชีพหลัก
         อาชีพเสริม
         ผู้จัดทำ
         อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 

 


ของขึ้นชื่อ( หน่อไม้หวาน)
หน่อไม้เป็นของขึ้นชื่อของอำเภอไพศาลีเพราะมีรสชาติที่อร่อยและหากินได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้น
 ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพหาหน่อไม้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากหน่อไม้มีรสชาติอร่อยแล้วยังสะอาดราคาถูก ต้นใหญ่สมบูรณ์
เมื่อหน่อไม้มีมากเกินไปเหลือจากการรับประทานชาวบ้านก็จะนำมาแปรรูปให้เป็นหน่อไม้อัดและหน่อไม้โหลส่งขายออกไปเพื่อเพิ่มรายได้

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP