Mon, 6 December, 2004 5:14

TOT

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมาของ ทศท.
ห้องเรียน IT น.ม.ม.
ข้อมูลข่าวสารไอที
คณะผู้จัดทำ


 

โครงการ "โรงเรียน IT กับ ทศท"ระยะที่ 2 ภาคเหนือ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ. นครสวรรค์ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2547

     ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม ได้มีการรับมอบห้องเรียน IT จากบมจ. ทศท
คอร์ปอเรชั่น โดยได้รับเกียรติจากท่านอาษา สัตตยุตม์ ผู้ช่วยกรรมการบริหารภาคเหนือ มาเป็นประในพิธีส่งมอบห้องเรียน IT ในครั้งนี้
     ซึ่งห้องเรียน IT กับทศท. ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนั้น ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของตึกกลางของโรงเรียน (บริเวณห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเดิม) ซึ่งได้ปรับปรุงห้องให้มีความพร้อมให้กลายเป็นห้องเรียน "TOT IT SCHOOL" ตามจุดประสงค์ ทั้งนี้ได้มีการมอบคอมพิวเตอร์
จำนวน7ชุดพร้อม เซิฟเวอร์ ติดตั้งระบบ internet ADSL และระบบLan พร้อมทั้ง โต๊ะเก้าอี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเซิฟเวอร์ โต๊ะยาวสำหรับอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้
ชั้นวางหนังสือ พร้อมหนังสือความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์+โปรแกรมซอร์ฟแวร์ต่างๆพร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ CD-ROM  เครื่องปรับอากาศ(ขนาด25,000BTU)ป้ายแสดง ประวัติของ ทศท. และป้ายภารกิจ เพื่อสังคม

 

   
 
โครงการกิจกรรมการประกวด Home page ระดับโรงเรียน  เขตภาคเหนือ
Best viewed with IE 5.5up 800x600,Text size medium 
Nawamintrachutit Matchim School  Nakhonsawan 60000
Contact :  

SITEMAP