โรงเรียน IT กับ ทศท. TOT IT SCHOOL   โรงเรียน IT กับ ทศท. TOT IT SCHOOL   โรงเรียน IT กับ ทศท. TOT IT SCHOOL
 ICT มีค่ามหาศาล
ส่งเสริมวิชาการทันสมัย
โลกรุดหน้าจะช้ากันอยู่ไย
พัฒนาเร็วไวไม่รั้งรอ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ - อินทราเน็ต
หากสมบูรณ์เบ็ดเสร็จย่อมเป็นต่อ
จะยึดรูปแบบเดิมคงไม่พอ
จูงมือกันไปเถิดหนออย่าท้อใจ
นวมินทรฯ จะก้าวย่างไปข้างหน้า
ครู นักเรียนจะช้าย่อมไม่ได้
ต้องทันโลกทันเหตุการณ์ทุกด้านไป
จะเป็นคนทันสมัยไม่ตกยุค
ขอบคุณ ทศท . ช่วยย่อโลก
นับเป็นโชคเชิญทำงานให้สนุก
บริหารจัดการในเชิงรุก
มีความสุขกับงานใหม่ ICT

ประพันธ์โดย อ.กันยา ทับทวี


โครงการกิจกรรมการประกวด Home page ระดับโรงเรียน เขตภาคเหนือ
Best viewed with IE 5.5up 800x600,Text size medium 
Nawamintrachutit Matchim School  Nakhonsawan 60000


SITEMAP