คำขวัญอำเภอ กรุงเก่าแม่ศรีเมือง ลือเลืองฝูงค้างคาว เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง
ที่อยู่ว่าการอำเภอ  
โทรศัพท์ 0-5627-9339
โทรสาร 0-5627-9339
ประวัติความเป็นมา เดิมตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง คือบ้านคลองมะเดื่อหมู่ 5 ต.ตาสัง ปี 2453 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอได้ย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงที่บ้านสัมเสี้ยว หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว เหตุที่เรียกเพราะในท่องที่มีภูเขาชื่อ เขาหน่อและอีกหลายลูกอยู่ใกล้เคียงกัน มองเห็นคล้ายพระปรางค์ตั้งเรียงรายเป็นระเบียบดูสวยงาม อยู่ที่บ้านเขาหน่อ หมู่ 2 ตำบลบ้านแดน จึงเรียกว่าบรรพิสัย
เนื้อที่/พื้นที่ 909.897 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว
อาชีพหลัก ทำนา
ทำไร่
ทำสวน
อาชีพเสริม การประมงเลี้ยงปลา
เลี้ยงสัตว์ปีก
งานฝีมือ
แปรรูปอาหาร
ธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่
ออมสิน สาขาบรรพตพิสัย โทร. 0-5627-9103
กรุงไทย สาขาบรรพตพิสัย
ธกส. สาขาบรรพตพิสัย โทร. 0-5627-9508
ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบรรพตพิสัย โทร. 0-5635-0572
 
 

SITEMAP