การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

คณะผู้จัดทำ

ผม นายชินวัฒน์ สุดหล่อ ยังไม่มีแฟนครับ

นาย ชินวัฒน์ ผดุงพล

นักเรียนชั้น ม.5/1 เลขที่ 3

ชื่อเล่น ดล

 

B i w b i w k u n G เองครับ^_^

นาย ทศพร วิไลวรรณ

นักเรียนชั้น ม.5/1 เลขที่ 4

ชื่อเล่น บิว

 

ผม อาร์มครับ สนใจติดต่อ xx-xxx-xxxx ได้ 24hr.

นาย ธัญกร ศรีสิงห์

นักเรียนชั้น ม.5/1 เลขที่ 5

ชื่อเล่น อาร์ม

 

แอ๊ด ครับ....!!

นาย เศกสรรค์ ดวงแก้ว

นักเรียนชั้น ม.5/1 เลขที่11

ชื่อเล่น แอ๊ด

 

 

 

 
 
SITEMAP