คำขวัญประจำตำบลหนองกรด
หลวงพ่อจ้อยนามระบือ
ขึ้นชื่อถ้ำบ่อยา
หนองกรดแหล่งศึกษา
เด่นสง่าภูเขาหลวง
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 Text Size Meduim
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Copyright@2004: All reserve
SITEMAP