หน้าแรก
ที่ตั้ง/ภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพเเวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
สาธารณสุข
สภาพการบริการ
ศักยภาพของชุมชน
ที่ตั้งเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
จำนวนหมู่บ้าน
จุดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
ผู้จัดทำ
 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
ตำบลบ้านแก่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ด้วยระยะทางจากศูนย์กลางจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระโดน และตำบลหนองกรด อำเภอเมือง

 

เนื้อที่
37.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,450 ไร่ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำปิง มีบึงเขาดินตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
และมีคลองท่าขนมจีนไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก

 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP