ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านดอนโม่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ถือกำเนิดโดยการที่ในสมัยก่อนมีโรงโม่หินมาตั้งอยู่ บริเวณนั้นจะเป็นที่ราบสูง หรือเรียกว่า ดอน จึงทำให้มีการเรียกชื่อว่า หมู่บ้านดอนโม่หิน เมื่อเวลาผ่าน ไป คำว่า หิน ก็หายไป จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านดอนโม่มาจนถึงบัดนี้ ในตำบลสระแก้วจะประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่้ ซึ่งใน 10 หมู่บ้าน จะประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1-3 หมู่บ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 4-6 หมู่บ้านสระแก้ว หมู่ 7 หมู่บ้านดงสีเสียด หมู่ที่ 8-9 หมู่บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านดงประดาง โดยสภาพทั่วๆไปชาวบ้านดอนโม่จะปลูกบ้านกันอยู่เป็นกลุ่มๆ และส่วนมาก จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพราะพื้นที่ส่วนนั้นมีความอุดม สมบูรณ์มาก แต่ชาวบ้านก็ต้องพบกับปํญหาต่างๆตามมา เกี่ยวกับเรื่องการทำ อาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินลงทุนเมื่อลงทุนไปแล้ว ได้กำไร น้อย หรือขาดทุนไม่ได้กำไรเลย และบางคนอาจเจอปํญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชซึ่ง ถือว่าเป็น ปัญหา ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งศัตรูพืชเป็นตัวทำลายผลผลิตของ เกษตรกร ซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดในที่นี้คือปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็น ปัญหา ที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเกษตรกรก็ว่าได้ แต่อย่างไรก็ดีสภาพโดย รวม แล้ว ก็ยัง หมู่บ้านดอนโม่เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกที่หนึ่ง

 

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP