หมู่บ้านหนองเสนเป็นหมู่บ้านที่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 13 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
โดยใช้ถนนสาย พิษณุโลก-นครสวรรค์ ที่หมู่บ้านมีการทำเกษตรกรรม หลายอย่าง เช่น ไร่อ้อย ทำนา สวนมะลิ
แต่โดยรวมแล้วชาวบ้านจะทำสวนมะลิและร้อยมะลิมากกว่า
ปัจจุบันการสื่อสารก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเราสามารถสื่อสารกันได้โดยระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก
เราสามารถตรวจสอบค้นหาข้อมูลได้อย่างแม่นยำดังนั้นการที่จัดทำเว็บไซต์วิถีชุมชนบ้านหนองเสนขึ้นก็เพราะเราเล็งเห็น
ว่า การที่จะพัฒนาเมือง
หรืออำเภอหนึ่งให้เจริญได้เราต้องพัฒนาจากจุดเล็กๆ จุดกนึ่งก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
บวกกับความน่าสนใจของหมู่บ้านหนองเสนที่ท่านเข้าไปชมแล้ว จะรับรู้ได้ว่าที่นครสวรรค์ยังมีที่ที่น่าสนใจอยู่อีกแห่ง...

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP