ประวัติหมู่บ้านหนองปลาย

มู่บ้านหนองปลาย เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 50 กิโลเมตร และหมู่บ้านหนองปลายเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบรูณ์
เพราะบริเวณรอบหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงจะมีต้นไม้มากจึงทำให้บรรยากาศที่นี่จึงมีความบริสุทธิ์ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองปลายคือ
เมื่อสมัยก่อนบริเวณแถวนี้ยังไม่มีคนมาอาศัยเพราะมันเป็นป่าทึบ และกลางป่าก็จะมีหนองน้ำอยู่ตรงกลางเป็นหนองน้ำที่บริสุทธิ์และใสสะอาดมาก
ก่อนที่ตระกูลของผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่ ครอบครัวผมอยู่ที่หมู่บ้านโคกมะขวิด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่แล้วเป็นหมู่บ้านที่มีความสมบรูณ์ที่อย่าง
สาเหตุที่ครอบครัวผมต้องย้ายออกมา เพราะว่าบริเวณที่บ้านของครอบครัวผมอาศัยอยู่นั้นมันเป็นที่ต่ำและอยู่ ติดกับลำธาร
และเมื่อเวลาฝนตกหนักน้ำล้นคลองจึงให้บ้านของครอบครัวผมและบ้านของเพื่อนบ้านของผมก็จมอยู่กับน้ำ
มันเป็นแบบนี้อยู่หลายปีครอบครัวผมและเพื่อนบ้านจึงรวมตัวกันไปหาทำเ
ลตั้งหมู่บ้านใหม่

เราเดินทางมาพบกับสถานที่นี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นเหล่าที่อุดมสมบรูณ์มากไม่แพ้กับหมู่บ้านโคกมะขวิด
เราจึงตกลงกันว่าจะตั้งหลักปักฐานกันอยู่ที่นี่ เพราะนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีชาวบ้านจากที่อื่นๆ มาอยู่ก่อนเราและเขา จะอาศัยอยู่ทางต้นของหนองน้ำแห่งนี้
เราก็เลยชวนกันไปอยู่ที่ปลายของหนองน้ำหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันปลูกบ้านให้กันและกันจนเสร็จได้เป็นหมู่บ้านพอสร้างบ้านเสร็จเราก็ช่วยกันนึกชื่อของหมู่บ้านว่า
“หมู่บ้านหนองปลาย” ก็เพราะว่าหมู่บ้านของเราตั้งอยู่ทางด้านปลายของหนองจึงได้ตั้งชื่อนี้ แล้วพวกเราก็ตั้งให้หัวหน้ากลุ่มของเราก็คือ นายพรม ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะว่านายพรมเป็นคนที่มีความสามารถมากมายจึงทำให้ชาวบ้านเต็มใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP