วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่อาศัยกันแบบตามสบาย

มีอะไรก็จะแบ่งปันกันเรื่องการกินอาหารเราก็กินกันแบบง่ายๆ
ไม่ต้องยุ่งยากบางครั้งเราก็หาพวกพืชผักทั่วนั้นมารับประทานก็ได้หรืออาจนำพันธ์พืชมาปลูกไว้กินเองก็ได้
ชาวบ้านแถวนี้นานจะออกไปหาซึ่งของใช้ของจำเป็นมาใช้แต่ถ้าไม่จำเป็นชาวบ้านก็จะไม่ค่อยออกไป
อาหารที่เรากินก็เป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่เขากินกันนั้นแหละฮับ อิอิ ก็จะเป็นพวกน้ำพริก แกงต่างๆ ต้มอะไรต่าง

 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP