หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

นั้นเป็นนโยบายจากรัฐบาล ที่ต้องการให้แต่ละตำบล หรือแต่ละชุมชนมีรายได้เพื่อลดปัญหาความยากจน และการว่างงานของประชาชน จึงได้มีนโยบายให้ชาวบ้านรวมตัวกัน และจัดตั้งสมาชิกหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้ง และก็ช่วยกันผลิตสินค้าขึ้นมาอย่างน้อยก็หมู่บ้านละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่ จะได้เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านด้วย ส่วนสินค้า OTOP ของหมู่บ้านหนองปลาย ก็คือ ตระกร้าที่สานจากหวาย หรือ ตะกร้าหวาย ก่อนที่ตระกร้าหวายจะมาเป็นสินค้า OTOP
ของหมู่บ้านหนอง ปลายเมื่อก่อนมันเป็นกิจกรรมยามว่างm จึงได้ชวนกันมาสานตระกร้าหวาย เพื่อเอาไปไว้ใสของใช้ต่างๆ
และพอชาวบ้านได้ทราบนโยบายของรัฐบาล คือ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ก็ได้เห็นว่าตระกร้าหวายที่สานกันนั้นมีมากคงจะใช้กันไม่หมดและตระกร้าก็ยังมีความสวยงามแบบไทยอยู่ด้วย
หน้าจะนำมาทำเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีกว่าเพราะว่านอกจากจะใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แล้ว ชาวบ้านก็ยังได้เงินอีกด้วย
ตระกร้าหวายนั้นจะขายดีกับพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นชอบรวดรายของไทยและ
ก็ชอบสินค้าที่เป็นฝีมือของมนุษย์ทำขึ้นเองและก็ยังมีราคาที่ถูกด้วย ตระกร้าหวายนั้นมีหลายขนาด เช่น

ขนาดเล็กสุดราคา 150 บาท ขนาดกลางราคา 250 บาท ขนาดใหญ่ราคา 320 บาท
และขนาดจัมโบ้ราคา 399 บาท เป็นต้น การสานตระกร้าหวายนั้นเป็นงานที่ทำยากมากเพราะต้องใช้ฝีมือและความประณีต ความอดทนสูง ดังนั้นเมื่อคนที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมากก็จะสานตระกร้าหวายออกมาไม่สวยเท่าใดนัก
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP