ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าสตรี

วัตถุดิบที่ใช้
ผ้าที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

กระบวนการผลิต
สมาชิกรวมตัวกันตัดเย็บยามว่างจากการทำงาน

การใช้/ประโยชน์
สวมใส่เพิ่มความสวยงาม

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
33/1 หมู่ที่ 2 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ติดต่อ นายสำอางค์ รัชฎาศรี
โทร. 056-355359


ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

วัตถุดิบที่ใช้
ผ้าใยบัว

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2/250 หมู่ 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ติดต่อ : จ.ส.ต.นิเวศ ชลารักษ์

 

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 600x800 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

SITEMAP