หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
เพื่อนกลุ่มนี้ซิซี้ปึ๊ก
ครอบครัวของฉัน
กีฬาที่ฉันชอบ
ความใฝ่ฝัน
ดาราที่ชื่นชอบมั๊กมาก
 
กีฬาที่ฉันชอบ.....คือ  กีฬาวอลเลย์บอล
         มารู้จักกีฬาประวัติวอลเลยฺ์บอลกันเถอะ !
         กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1895โดย
   นายวิลเลียม จีมอร์แกน (William G. Morgan)
   ผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาของสมาคมY.M.C.A.
  (Young Men's Christian Association) เมืองฮอลโยค
  (Holyoke)มลรัฐแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts)
  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้คิดเกมการเล่นขึ้นเพื่อตอบ
  สนองประยุกต์กีฬาให้สามารถเล่นในฤดูหนาวได้
   เขาได้เกิดแนวความคิดที่จะนำลักษณะและวิธีการเล่น
  ของกีฬาเทนนิสมาดัดแปลงใช้เล่น จึงใช้ตาข่ายเทนนิส
  ซึ่งระหว่างเสาโรงยิมเนเซียมสูงจากพื้นประมาณ6ฟุต6นิ้ว
  และใช้บางในของลูกบาสเกตบอลสูบลมให้แน่นแล้วใช้
้ มือและแขนตีโต้ข้ามตาข่ายกันไปมาแต่เนื่องจากยางในของลูกบาสเกตบอล
  เบาเกินไปทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าและทิศทางเคลื่อนไปไม่แน่นอนจึงเปลี่ยน
  มาใช้ลูกบาสเกตบอลแต่ลูกบาสเกตบอลก็ใหญ่หนักและแข็งเกินไปทำให้มือของผู้เล่น
  ได้รับบาดเจ็บจนในที่สุดเขาจึงให้บริษัท A.G. Spalding and Brother Company 
  ผลิตลูกบอลที่หุ้มด้วยหนังและบุด้วย ยางมีเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว มีน้ำหนัก
  8-12 ออนซ์หลังจากทดลองเล่นแล้วเขาจึงชื่อเกมการเล่นนี้ว่า "มินโตเนต"   (Mintonette)
           ปี ค.ศ. 1896มีการประชุมสัมมนาผู้นำทางพลศึกษาที่
   วิทยาลัยสปริงฟิลด์(Spring-field College) นายวิลเลียม
   จีมอร์แกน  ได้สาธิตวิธีการเล่นต่อหน้าที่ประชุมซึ่ง
   ศาสตราจารย์ อัลเฟรด ที เฮลสเตด ได้เสนอแนะให้มอร์แกน
   เปลี่ยนจากมินโตเป็น "วอลเลย์บอล"(Volleyball)
   โดยศาสตราจารย์อัลเฟรดให้ความเห็นว่าเป็นวิธีการเล่นโต
้   ลูกบอลให้ลอยข้ามตาข่ายไปมาในอากาศ โดยผู้เล่น
   พยายามไม่ให้ลูกบอลตกพื้นต่อมากีฬาวอลเลย์บอล
   ได้แพร่หลายและเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ประชาชนชาว
   อเมริกันเป็นอย่างมาก
                   ปี ค.ศ. 1928 ดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิเชอร์
   ( Dr.George J.Fisher)ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกติกา
  การเล่นวอลเลย์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
  ในระดับชาติ  และได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับ
  สมญานามว่า บิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอล

  
   
  
      สรุปได้ว่ากีฬาวอลเลย์บอลเริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.1895    โดยนายวิลเลี่ยม จี  มอร์แกน  ผู้อำนวยการฝ่าย
พลศึกษาของสมาคม  Y.M.C.A. เมืองฮอลโยค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นผู้คิดเกมการเล่นขึ้นมา 
เนื่องจากในฤดูหนาวมีหิมะตกผู้เล่นไม่สามารถเล่น
กลางแจ้งได้  เขาจึงพยายามคิดดัดแปลง
กิจกรรมต่างๆเพื่อใช้เป็นกิจกรรมที่พักผ่อน
หย่อนใจหรือผ่อนคลายความเครียด
          
            เหตุที่ชอบฉันคือ    
     
กีฬาวอลเลย์บอลนั้นเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีให้แก่คนที่เล่น  
  สร้างเพื่อน    สร้างความเพลิดเพลิน  สร้างสุขภาพให้แข็งแรง  
  ทำให้เรานั้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ฝึกจิตใจให้เป็นคน
  ยอมรับความจริงเป็นคนที่ที่รู้แพ้รู้ชนะ  รับฟังความคิดของผู้อื่น
  เพราะกีฬาต้องเล่นเป็นทีม  จะเห็นได้ว่ากีฬานี้มีประโยชน์
  มากมายจริงๆ

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP