หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาความใฝ่ฝัน
รูปเพื่อนๆ
 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายจักพรรดิ์ หยวกวัฒน์ ชื่อเล่น จักร (สาวกบาร์ซ่า)
เกิดวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2534 อายุ 16 ปี
เชิ้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
หมู่เลือดโอ ที่อยู่ปัจจุบัน 19 ม.9 ต.หนองตางู อ.บรรพติพิสัย จ.นครสวรรค์
มีพี่น้องอยู่ 2 คน เป็นลูกคนที่ 1
สีที่ชอบ ส้ม เขียว ฟ้า
วงดนตรีที่ชอบ Clash Pradox
ทีมฟุตบอล FC barcelona
นักฟุตบอลที่ชอบ leo missi

 
       

เว็บไซด์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP