ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

        ห้องพักครูของกลุ่มสาระต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ตึก 3 ชั้น 4 เป็นกลุ่มสาระเดียวที่อย
ู่บนชั้น 4 ติดกับบันไดด้านขวา บรรยากาศปลอดโปร่ง ตกแต่งแบบเรียบง่าย อาดาศไม่อับ เดินทางไปได้ สะดวก ห้องพักจะมีอาจารย์อยู่ไม่ครบทุกท่าน เนื่องจากอาจารย์ บางคนมีหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆของโรงเรียนต่างกันไปจึงต้องไปประจำอยู่ตามห้องที่ต้อง
ทำหน้าที่นั้นๆ บริเวณหน้าห้องยังมีบอร์ดเพื่อแจ้งข่าวสารแก่นักเรียนอีกด้วย

     

      

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP