สี เป็นทัศนธาตุที่สำคัญในองค์ประกอบของศิลปะ โดยเฉพาะการสร้างภาพ เพราะสี เป็นสื่อที่ใช้แสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด อารมณ์ ของผู้สร้างที่ชัดเจนที่สุด

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP