ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านวังซ่าน
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 มีประชาชนหรือบุคคลเข้าบุกเบิกเป็นที่หากินโดยไม่ถาวร งานที่ทำ เช่น ตัดหวาย  ทำน้ำมันยาง และทำไร่พืชล้มลุก และพืชเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นอาหารในครอบครัว ต่อมาระยะเวลา 30-40 ปีมีผู้คนเข้ามาอาศัยทำมาหากินเพิ่มขึ้นปริมาณสิบครอบครัว ชุมชนเห็นว่าต่อมาก็คงจะมรประชากรเพิ่มขึ้น ระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2497- 2498 การปกครองทางการยังขึ้นอยู่กับตำบลลาดยาว หมู่บ้านวังทับเกวียน ผู้ใหญ่บ้านวังทับเกวียน “ชื่อผู้ใหญ่ลา” ผู้ใหญ่สวัสดิ์ พิลึก ระยะ 3-4 ปี ชุมชนเริ่มสนใจศาสนา มีการสร้างวัดแต่วัตถุก่อสร้างก็ไม่ถาวร เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์เท่านั้น และเมื่อปี พ.ศ. 2502 ชุมชนได้ทำเรื่องร้องต่อทางการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่ลูกหลานบ้านวังซ่านขึ้น  โดยการแนะนำของผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์  พิลึก และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2502 ทางการได้อนุมัติให้หมู่บ้านวังซ่านเปิดโรงเรียนขึ้น
      ในปี พ.ศ. 2507 ได้ทำการย้ายวัดและโรงเรียนไปอยู่ทางทิศตะวันออก  ห่างจากที่เดิมประมาณ 3 เส้นและประมาณปี พ.ศ. 2510  ได้ย้ายวัดและโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่จนถึงปัจจุบัน

 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP