โรงเรียนสหวิทยา

               โรงเรียนสหวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล1-ป.6 มีกิจกรรมไห้นักเรียนได้มีความสนุกร่วมกัน เพื่อไห้มีความสามัคคี ไห้แก่เด้กนักเรียน มีนักเรียนประมาณ 190-300คน

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP