หน้าแรก
ประวัติตำบลวัดไทร
สถานที่สำคัญ
ประเพีณีท้องถิ่น
โบราณวัตถุ
บุคคลดีเด่น
อาชีพในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
หน่วยงานในชุมชน
โรงเรียนในชุมชน
ร้านค้า
คณะผู้จัดทำ
 

    ชื่อผลิตภัณฑ์ การบูรสมุนไพรไทย
  รายละเอียด หอมละมุนชื่นใจสมุนไพรไทยป้าสำอาง ขจัดกลิ่นอับ ใส่ในรถยนต์ใส่ตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำห้องนอน
ผลิตและจำหน่ายโดย กลุ่มแม่บ้านสตรีสมุนไพรป้าสำอางค์ ที่อยู่33/1 หมู่ 2 บางม่วง ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ราคาขายปลีก *สนใจติต่อกลุ่มแม่บ้านป้าสำอางค์
โทรศัพท์ 056-355-386, 087-209-1047

 

                ชื่อผลิตภัณฑ์ เทียนตะไคร้หอม

  รายละเอียด ใช้จุดกันยุง วางไว้ตรงปรตูหน้าห้อง ดีที่สุด
ผลิตและจำหน่ายโดย กลุ่มแม่บ้านสตรีสมุนไพรป้าสำอางค์ ที่อยู่33/1 หมู่ 2 บางม่วง ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ราคาขายปลีก *สนใจติต่อกลุ่มแม่บ้านป้าสำอางค์
โทรศัพท์ 056-355-386, 087-209-1047

       ชื่อผลิตภัณฑ์ พิมเสนน้ำ
รายละเอียด ใช้แก้เป็นลม แก้เวียนศรีษะ แก้พวกเมลงสัตว์กัดต่อย
ผลิตและจำหน่ายโดย กลุ่มแม่บ้านสตรีสมุนไพรป้าสำอางค์ ที่อยู่33/1 หมู่ 2 บางม่วง ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ราคาขายปลีก *สนใจติต่อกลุ่มแม่บ้านป้าสำอางค์
โทรศัพท์ 056-355-386, 087-209-1047

 
 
 
 

เว็บไวต์นี้ แสดงผลได้ไดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

SITEMAP